Trainingsprogramma

space access picture

 Welkom / Bienvenue

Het trainingsprogramma van SALTO Systems is erop gericht om partners en installateurs de nodige productkennis en vaardigheden te geven, zodat zij voldoende kennis bezitten voor de verkoop, het uitvoeren van installaties en het verlenen van service. 


 Le programme de formation de SALTO Systems est destiné aux Partenaires et installateurs pour fournir les connaissances et les compétences du produit pour la vente, l’installation et les services des installations