Welkom / Bienvenue

Beste Partner,

We zijn verheugd u hierbij ons nieuw SALTO-trainingsprogramma voor 2020 voor te mogen stellen. De trainingen zijn onderverdeeld in individuele cursussen en modules gebaseerd op de belangrijke topics van het SALTO-productgamma.We behandelen hierbij de installatie, configuratie, testen en onderhoud van het complete SALTO-systeem. Al onze trainingen zijn interactief, hands-on zodat u een diepgaand inzicht verwerft in de diverse productlijnen om alzo het beste advies aan uw klanten te kunnen geven.De cursussen zijn vrij uit te kiezen maar we vereisen dat de SALTO Basiscursus gevolgd wordt alvorens een van de specialisaties te volgen.Bij het succesvol beëindigen van een cursus zal een certificaat uitgereikt worden dat ter persoonlijke titel is. Certificaten zijn beperkt in de tijd, omdat onze productlijnen continue aangepast worden om steeds de meest vooruitstrevende technologie te kunnen bieden.De cursussen worden steeds gegeven met de laatste release zodat het nuttig is om een reeds gevolgde module nogmaals te volgen om de laatste mogelijkheden te ontdekken. 

Klik hier om verder tegaan in het Nederlands

 


Cher partenaire, 

Nous nous réjouissons de pouvoir vous présenter notre nouveau programme de stages pour 2020.Les stages sont divisés en sous-programmes de cours individuels et de modules basés sur les sujets importants de la gamme de produits SALTO.Nous traitons de la sorte tout ce qui concerne l'installation, la configuration, les tests et la maintenance de la gamme complète du système SALTO. Tous nos stages sont interactifs, avec une approche pratique, afin que vous puissiez acquérir une connaissance approfondie de toute nos lignes de produits. Vous pourrez ainsi mieux conseiller vos clients. Vous êtes libre de choisir votre stage mais nous exigeons d'avoir suivi le stage de Base SALTO avant de poursuivre avec une des spécialisations. À la fin d'un stage suivi avec succès, nous délivrons un certificat à titre personnel. Ces certificats sont limités dans le temps car nos produits sont en constante évolution, afin de pouvoir offrir une technologie toujours de pointe. Les stages sont toujours donnés en tenant compte de la dernière version, de sorte qu'il peut être nécessaire de refaire une formation déjà suivie pour découvrir les nouvelles possibilités du système.

Cliquer ici pour continuer en français