Pro Access Space Advanced

Module 1: SALTO SAM ( Salto Application Module )

Met deze module wordt er dieper ingegaan op het begrip SAMMING. Wat is een SAM en waarom wordt deze gebruikt. Ook wordt er gekeken naar de verschillende SAM-dragers die mogelijk zijn. Hoe de software moet opgezet worden tot het automatisch SAMMEN van een drager met de correcte informatie. Verschil tussen de SALTO SAM demo en SAM softare en hoe deze effectief te gebruiken. Tevens geven we een overzicht en werking van de meest gebruikte kaart technologie: MIFARE Classic/ Desfire EV1

Module 2 : Mobile JustIN en mSVN

In deze module gaan we in op onze oplossing om via een smartphone met BLE-toegang te verkrijgen tot deuren. De setup van de applicatie maar ook hoe secure de oplossing is komt aan bod. Tevens bekijken we de producten die compatible zijn met deze technologie.

In de module mSVN gaan we dieper in op onze oplossing om een Smartphone met Android OS te gebruiken als updater van de toegangsrechten op en credential. De setup en parameterisatie van de software komen uitgebreid aan bod. We gaan ook in op het security aspect van deze oplossing en de NFC-technologie die we hiervoor gebruiken

Module 3 – Beperkte beschikbaarheid

Beperkte beschikbaarheid is een functionaliteit die beschikbaar is in de SALTO-software. In deze module bekijken wat deze functionaliteit betekent, wat de voordelen ervan zijn hoe deze geactiveerd wordt en hoe ze te gebruiken.

Module 4 – Roll Call & aanwezigheidsregistratie

Met deze module leggen we uit wat deze functie betekent en hoe deze te gebruiken, parameteriseren en activeren.

Module 5 – Advanced parameterisatie

Deze module gaat verder in op alle specifieke parameters die een tuning van de software mogelijk maken om optimaal te voldoen aan de klantvraag. Er zijn een heleboel functies mogelijk die niet altijd duidelijk zijn voor de standaard gebruiker.  Deze module bespreekt alle mogelijkheden die er zijn en hoe deze in de praktijk kunnen gebruikt en toegepast worden.