Specialisatie 1

De Salto module specialisatie 1 bestaat uit de volgende modules: 

Duur: 8h

Module 1: Locker Locks
Met deze module worden alle geheimen van de SALTO XS4 Locker locks uitgelegd.
Buiten de installatie, testen en onderhoud van het SALTO-locker lock wordt er ook
dieper ingegaan op de verschillen tussen de verschillende programmeer-modes zoals:
standaard, vrije toekenning en meervoudige vrije toekenning lockers.


Module 2: Partities
Deze module geeft een dieper inzicht in de optie partities en de voordelen voor de
klant. De installatie, parameterisatie van de software vanuit het standpunt van zowel de
gebruiker als de installateur.


Module 3: Mobile JustIN en mSVN

In deze module gaan we in op onze oplossing om via een smartphone met BLE-
toegang te verkrijgen tot deuren. De setup van de applicatie maar ook hoe secure de
oplossing is komt aan bod. Tevens bekijken we de producten die compatible zijn met
deze technologie.
In de module mSVN gaan we dieper in op onze oplossing om een Smartphone met
Android OS te gebruiken als updater van de toegangsrechten op en credential. De
setup en parameterisatie van de software komen uitgebreid aan bod. We gaan ook in
op het security aspect van deze oplossing en de NFC-technologie die we hiervoor
gebruiken

Module 4: Wireless module

De wireless module zoomt in op de SALTO draadloze oplossingen. Deze cursus gaat
in op verschillende topics zoals: wireless basisbegrippen, het draadloze protocol
gebruikt door SALTO en hoe dit het mogelijk maakt om in combinatie met andere
wireless devices samen te werken. Gebruik maken van DHCP en de Web interface
om de gateway’s te kunnen adresseren.